Μυριάνθη Μουσά
M.Arch. II Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

6973463203

Χαράλαμπος Χαρίτος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
ΜΒΑ ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

6977207632
 

info@modern-pharmacy.gr

Ταχ. Δνση:
Synthesis - Αρχιτεκτονικό Γραφείο & Σύμβουλοι Μηχανικοί
Για τη
modern Pharmacy
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Φαρμακείων
Σκυλίτση 20, 11473 Λόφος Στρέφη, Αθήνα,
τηλ. 2108828967

English version
associate sites:  www.medical-design.gr  www.project-home.gr